ניצב שביקש סיוע משפטי בשל חלקו בפרשת פישר, מונה לראש ועדה שתבחן סיוע לשוטרים

הוועדה תבחן מימון הגנה משפטית לשוטרים החשודים בעבירות שכיום אינן מקנות הגנה מהמשטרה. בראשה עומד ניצב ירון, שהועמד לדין משמעתי בפרשת פישר ונקבע כי פעל "בניגוד לכלל האוסר על שוטרים להתרים"

21.09.2016 02:27 

צילום : מוטי מילרוד

מפכ"ל המשטרה, רוני אלשיך, הקים ועדה בראשותו של ראש אגף התנועה, ניצב ירון בארי, שתבחן את האפשרות למימון הליך משפטי לשוטרים החשודים גם בעבירות של הטרדות מיניות וטוהר מידות. מדובר בעבירות שכיום אינן מקנות הגנה משפטית לשוטרים מצד המשטרה. אלשיך דרש לבחון את האפשרות לתמוך בסיוע משפטי בשוטרים ובקצינים, בדומה להגנה המשפטית שלה זוכים חיילים וקצינים בצבא החשודים בעבירות דומות. בחירתו של אלשיך בניצב בארי לעמוד בראש הוועדה, כך טוענים במשטרת ישראל, תמוהה לנוכח העובדה שרק לאחרונה הגיש בארי בקשה לקבל מהמשטרה החזר הוצאות על ייעוץ משפטי שקיבל בעניין מעורבותו בפרשת רונאל פישר, שם נקבע כי פעל "בניגוד לכלל האוסר על שוטרים להתרים".

בארי ורעייתו זומנו להעיד בעקבות מידע שהגיע לידי המחלקה לחקירת שוטרים לפיו כספים מעו"ד פישר ומלקוחותיו הועברו לעמותה שרעייתו של בארי היא אחת ממנהליה. ביוני 2015, בסיום העדות של השניים, הודיעה מח"ש כי "המחלקה לחקירות שוטרים החליטה על דעת פרקליט המדינה, לסיים את הליך הבדיקה בעניינו של ניצב ירון בארי במישור הפלילי בהיעדר תשתית המגבשת חשד לפלילים". עוד נמסר אז כי "הוחלט להעביר את העניין לבחינת מחלקת המשמעת במשטרת ישראל, אשר תבחן את התנהלותו של בארי בגזרת איסוף תרומות עבור פנימייה של ילדים בסיכון, בניגוד לכלל האוסר על שוטרים להתרים וכן לשם בחינת התנהלותו של ניצב בארי במסגרת תפקידו מול עו"ד פישר".

בארי הועמד לדין משמעתי מול מפכ"ל המשטרה על התנהלותו באותה פרשה, ובסיומה הוחלט להשאירו בתפקיד ולא להפעיל נגדו אקט של ענישה. עוד לפני סיום ההליך, טען בארי כי הוא נדרש להוציא כספים רבים על הייצוג המשפטי שלו והוא פנה לוועדה לסיוע משפטי כדי לקבל החזר על הוצאותיו, אף שהחלטת מח"ש אינה מנקה אותו מהעבירה שביצע. במארס 2016 טענו במשטרת ישראל בתגובה לדרישתו של בארי לקבל בחזרה את כספי הייצוג המשפטי: "פנייה לוועדה לסיוע משפטי במשטרת ישראל פתוחה בפני כל שוטר, ונעשית בהתאם לקריטריונים הקבועים בפקודות המשטרה. סיוע משפטי מאושר במשטרה בידי ועדה זו בלבד, בראשות סמפכ"ל, וחברים בה נציג ציבור, נציג אגף משאבי אנוש ונציג היועץ המשפטי". בעקבות לחץ של בכירים בארגון שסברו שמדובר בבקשה לא ראויה הוחלט שלא לאשר את הבקשה של בארי. לנוכח התנהלות זאת הופתעו במשטרה לגלות שאלשיך בחר דווקא בבארי לעמוד בראש ועדה שתבחן את הנושא.

שוטרים במשטרת ישראל שמוצאים עצמם בהליכים משפטיים זכאיים על פי פקודות המשטרה לסיוע משפטי. השוטרים זכאיים לקבל את הסיוע המשפטי אם התקיימו בו כמה תנאים: ההליך נפתח בשל מעשה או מחדל שעשה השוטר במילוי תפקידו ולשם מילוי תפקידו; המעשה או המחדל שעשה השוטר היה בתחום סמכותו כדין; השוטר עשה את המעשה או המחדל בהיותו סבור בתום לב כי הוא נוהג בתחום סמכותו.

אלשיך מבקש מבארי לבחון מחדש סעיף המציג את הסייגים לזכאות להגנה משפטית. לפי הסעיף, "שוטר החשוד בעבירות או במעשים שיש בהם פגיעה באמון הציבור, הליך המתנהל בחשד לעבירה חמורה או כזו הכרוכה בקלון או בחשד למעשה, לרבות מחדל, שיש בו כדי לגרום לפגיעה באמון הציבור ברשויות השלטון, לא יהיה זכאי לקבל סיוע משפטי בגינו, אלא אם כן החליטה הוועדה כי ראוי לתת בגינו סיוע משפטי לשוטר, וזאת בהתחשבות בכל נסיבות העניין, לרבות התחשבות באפשרות כי מתן הסיוע יביא לפגיעה באמון הציבור ברשויות השלטון".

ממשטרת ישראל נמסר: "לאור ריבוי אירועי האלימות ברשת ו'שיימינג' נגד שוטרים, מינה מפכ"ל המשטרה ועדה שתבחן את אופן הטיפול בנושא. הוועדה, בראשות ניצב ירון בארי, הגישה את מסקנותיה למפכ"ל, ששיבח את עבודת הוועדה ואת מסקנותיה, שחלק מהן מיושמות כבר בימים אלו. עוד התבקש ראש הוועדה לבחון את סל הסיוע המשפטי הניתן לשוטרות ולשוטרים שזקוקים לו. בנושא זה, טרם הגישה הוועדה את מסקנותיה".

מקור : הארץ

מודעות פרסומת

יובל גנור רשת ב’: המשטרה גוף שאי אפשר להאמין לו

יובל גנור רשת ב (צילום מסך)

בתמונה: הידיעה ברשת ב’ (קרדיט: צילום מסך אתר רשת ב’)

במאמר המערכת, כך פורסם, אמור להתייחס עורך החדשות של קול ישראל ורשת ב’, יובל גנור, לאירוע בו ירו שוטרים למוות בנוסע הרכב.

גנור בוחן את טענות השוטרים שדיווחו כי המכונית נסעה בצורה מאיימת, ואת טענת השוטרים כי הבחינו שכוונת הנהג לדרוס אותם.

השבוע, אומר גנור, התברר שלא היה כל ניסיון דריסה, והירי הזה בוצע, למעשה, שלא לצורך.

רק היום (שישי) נודע עוד סיפור אחד מיני רבים, בו המדינה נאלצה לשלם פיצוי של חצי מיליון שקלים לראש מועצת גן יבנה, דרור אהרון, שזוכה מעבירה שבדיעבד נמצא כי המשטרה לא דייקה כשקבעה כי בוצעה ביוזמתו.

מאמרו של גנור, פותח פתח לשאלות נוספות, האם ידיעות הנשמעות חדשות לבקרים מן המשטרה אשר קובעות לעיתים אם אדם זה או אחר יצא לחופשי או יכלא, או לדוגמא יוארך מעצרו, “על פי מידע מודיעיני” אינם המצאות בדיוק כמו סיפור הדריסה?

מי יבטיח לנו שהצהרה עלומה כגון “מידע מודיעיני”, שמן הסתם נועדה לכתחילה לסתום את הגולל ולא לאפשר פרטים נוספים, אינה בדיעבד מניפולציה של המשטרה, או גרוע מכך, הונחתה מלמעלה?

אף אם נאמר כי מדובר בטובת הציבור לדעתם של קציני המודיעין, עדיין זאת דעתם, והנה מתברר שדברי השוטרים אינם בהכרח אמת, או לפחות דברים הבאים ממקום נכון. למותר לציין שאין להכליל בכך את כל הארגון.

קצרה היריעה מלהכיל כתבה שתעסוק בכל ההיבטים המדאיגים העולים מהשאלות הקשות הללו. לפחות דבר אחד אפשר ללמוד מכך, המתאים גם לחודש הרחמים וסליחות אלול. כששומעים שהמשטרה “על פי מידע מודיעני” קבעה כי למאן דהוא כך וכך, לא נמהר כל כך לקבל ולשפוט את אותו אדם, כי מי יודע מתי תגיע הידיעה “התברר של כך היה”…

מקור : טודיי

דו"ח הסניגוריה הציבורית: "חפים מפשע מרצים מאסרים כבדים"

בנוסף: מרבית העצורים בישראל אינם זוכים לממש את זכות ההיוועצות שלהם בסניגור לפני חקירתם במשטרה .

יאיר אלטמן

פורסם ב: 04.09.2016 02:31עודכן ב: 04.09.2016 07:22
הסנגוריה הציבורית: "חפים מפשע יושבים בכלא"
  • הסנגוריה הציבורית: "חפים מפשע יושבים בכלא"
"הסניגוריה הציבורית שבה ומתריעה כי קיימת בישראל תופעה, שאינה זניחה ואינה שולית, של חפים מפשע המרצים מאסרים כבדים". כך קובע דו"ח הסניגוריה הציבורית לשנת 2015.
הדו"ח הוגש הבוקר לשרת המשפטים ולוועדת הסניגוריה הציבורית. עוד עולה מהדו"ח כי מרבית העצורים בישראל אינם זוכים לממש את זכות ההיוועצות שלהם בסניגור לפני חקירתם במשטרה, וכי המשטרה מבצעת חיפושים בעירום על גופם של עצורים בתחנות המשטרה בניגוד לחוק. ביקורת נוספת עוסקת בטיפול לקוי בתלונות על אלימות שוטרים ובעצורים שנשלחו לבדיקות פסיכיאטריות ונכבלו בבתי החולים.
הסניגור הציבורי הארצי, ד"ר יואב ספיר, מסר:
אנו רואים חובה להציף גם שורה של בעיות מהותיות העומדות על סדר יומה של מערכת המשפט הפלילית, שיש לקוות כי תבואנה על פתרונן בהקדם.
ממשטרת ישראל נמסר בתגובה:
משטרת ישראל פועלת כדין, תוך הקפדה יתרה על זכויות נחקרים, מתלוננים וקורבנות עבירה, ותוך איזונים ראויים בין טובת החקירה לזכויות אלה .

מקור : ישראל היום

קישור לדוח : משרד המשפטים הסניגוריה הציבורית לשכת הסניגור הציבורי הארצי

מקור לדוח כתבה : קישור